Stockholms-guiden.se

Planerar du ett besök i Sveriges huvudstad Stockholm? Då har du hittat rätt!

På denna sida hittar du tips och information om aktuella händelser och evenemang i Stockholm.

Slussens ombyggnad

I år påbörjas arbetet med ombyggnaden av Slussen. Den nuvarande konstruktionen är närmare 80 år och sjunker sakta år för år på grund av problem med grundläggningen. Konstruktionen i övrigt är också i väldigt dåligt skick med vittrande betong och rostig armering. Varje år läggs stora summor pengar på renovering och reparationer av Slussen. Därför kommer hela byggnationen att rivas för att byggas upp från grunden.

Färdig år 2020

Nya Slussen beräknas stå färdig år 2020. Den nya byggnationen kommer vara bättre anpassad för framtidens behov och bli en mer effektiv knutpunkt för gående, cyklister och kollektivtrafik. Den kommer även säkra vattentillgången och minska risken för översvämningar i Stockholm och Mälardalen då kapaciteten att släppa ut vatten är fem gånger större än idag.